פגישה עם מהנדס הוועדה בתיאום מראש. יש למלא את הטופס המצורף ולהעביר לוועדה

תאריך: 24/06/2018