הועדה על הארכת מכרז תצלומי אוויר

תאריך: 26/06/2019