אוגדן לתקנות תכן הבניה של מנהל תכנון

תאריך: 13/11/2019