משרדי הועדה יהיו סגורים בתאריכים 19-20/02/20

תאריך: 11/02/2020