הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה גליל מזרחי - דף הבית

קישורים

אתר מנהל תכנון :  http://www.iplan.gov.il/Pages/HomePage.aspx

מנוע חיפוש תכניות באתר רשות מקרקעי ישראל: http://land.gov.il/Planning/Pages/Taba.aspx

אתר מבא"ת: http://www.iplan.gov.il/Pages/Professional%20Tools/Submitplan/Mavat.aspx

איתור תכניות באתר מבא"ת: http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=3

אתר  קווים כחולים : https://ags.moin.gov.il

מרכז מיפוי ישראל: http://mapi.gov.il/Pages/default.aspx

אתר המפות הלאומי:      https://www.govmap.gov.il

רישוי זמין: http://www.iplan.gov.il/Available_Licensing/Pages/default.aspx

הנחיות לבקשה למידע ובקשה להיתר בנייה: https://www.gov.il/he/Departments/Topics/construction_licensing_information_exchange

עבודות פטורות מהיתר – דף יעודי באתר מינהל תכנון: https://www.gov.il/he/service/report_building_exempt_from_permit

חוק התכנון והבניה: https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/044_001.htm

הנחיות להכנת מפת מדידה להיתר בניה: http://mapi.gov.il/ProfessionalInfo/ETC/takanot/DG-Directive-9-2014.pdf

הנחיות מנכ"ל מפ"י לביצוע מדידות הנדסיות ליווי פרוייקטי בניה (8/2015): http://mapi.gov.il/ProfessionalInfo/hanchayot/DG-Directive-8-2015.pdf

מפות נלוות להנחיות המנהל  - דוגמא לאופן הגשת מפות שלבי הבניה השונים:  http://mapi.gov.il/ProfessionalInfo/hanchayot/mapsDirectorInstructions.pdf

מחשבון אגרות  להיתרי בניה:  https://www.gov.il/he/service/building_permit_determine_fees

היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה: https://www.gov.il/he/Departments/unit_enforcing_planning_and_construction_laws

מנוע חיפוש לישיבות הוועדה המחוזית: http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV2.aspx?tid=2

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: http://www.cbs.gov.il/reader

השער לנדל"ן ולמיסים בישראל    landtax.co.il

התאחדות הקבלנים     www.acb.org.il

לשכת שמאי המקרקעין  ​www.landvalue.org.il

משרד המשפטים   www.justice.gov.il          

משרד הבינוי והשיכון     www.moch.gov.il

משרד הפנים  www.moin.gov.il

 

קישורים